Prijsvraag

Uitreiking prijsvraagMORGEN gaat om denken én doen. Vandaar de prijsvraag ‘Het beste idee voor MORGEN‘. De vraag was simpel: wat is u beste idee voor morgen? De prijs was origineel: een exclusief topteam zal met u meedenken hoe het idee te realiseren.

De jury bestond uit Rob Wijnberg (hoofdredacteur nrc.next), Harald Tepper (voorzitter Stichting De Nationale DenkTank), Marbeth Bierman Beukema toe Water (vice-voorzitter Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen) en Thomas Schippers (organisatie MORGEN).

De jury kon uiteindelijk geen keuze maken tussen twee ideeën. Door middel van elevator pitches en een publieksstemming tijdens MORGEN 2011 werd besloten dat Lydie van de Laar won met haar idee voor een ‘Vertaaltank‘.

De tweede plaats was voor Suthesh Sivapalaratnam, Caroline Aalbers en Justus Groen met hun idee ‘Beetje wetenschap voor de samenleving’.

Een samenvatting van het winnende idee van Lydie van de Laar, de ‘Vertaaltank‘:

Een mens is geneigd bevestiging te zoeken voor zijn eigen zijn, zijn eigen (voor)oordelen, en construeert zo mede zijn eigen werkelijkheid. Niet weten wat je niet weet, betekent ook: niet naar het onbekende kúnnen vragen. En áls het onbekende zich dan aan je voordoet, zie je het waarschijnlijk niet door je bias; het past niet in jouw constructie.

Dus, hoe ervoor te zorgen dat je wél ziet, dat je oogkleppen afgaan, dat je echt openstaat voor anders, dat je meer in je gecreëerde werkelijkheid toe kunt laten, dat Nederland Gezonder, Groener, Lekkerder, Socialer en Veiliger wordt?

Creëer een vertaal- i.p.v. een denktank. Denktanks zijn er genoeg en er zijn diverse problemen/uitdagingen helder gemaakt door hoogopgeleide succesvolle mensen. Het probleem is dat juíst diegenen de vertaalslag maken voor anderen en dat werkt niet, want de vertalingen slaan niet aan. Zij immers werken ook vanuit hun eigen constructie.

De te vormen vertaaltank bestaat uit een zeer divers pluimage mensen (opleidingsniveau, woon- en werkomgeving, culturele achtergrond, sexe, leeftijd, geloofsovertuiging, etc.) die de urgentie en het belang van problemen/uitdagingen in onze maatschappij vertaalt naar hun eigen groep(en) en zodoende een breder draagvlak creëert en op meer plaatsen – ook niet-geijkte plaatsen – bewustwording en vervolgens verandering zaait die organisch kan groeien.